1. Tầm nhìn

Mọi người trẻ được tiếp cận và hưởng lợi từ giáo dục giới tính toàn diện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

2. Sứ mệnh

Sứ mệnh của WeGrow là mang lại các giải pháp Giáo dục Giới tính toàn diện một cách hiệu quả, giúp thế hệ trẻ được phát triển không giới hạn.

Chúng tôi tin rằng mỗi con người chúng ta đều có tiềm năng vô hạn để cùng mơ ước và hành động, theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Chúng tôi luôn trung thành với sứ mệnh của mình, thúc đẩy việc "trao quyền hạnh phúc" của mỗi cá nhân và cộng đồng xung quanh họ.


3. Câu chuyện Giáo dục Giới tính và Trao quyền Hạnh phúc

Giáo dục Giới tính toàn diện là chương trình cung cấp các hiểu biết về nhận thức, cảm xúc, khía cạnh sinh học và xã hội của các vấn đề liên quan tới sức khỏe, tình dục, và các mối quan hệ; Thông qua đó xây dựng kỹ năng để giúp các cá nhân giao tiếp và đưa ra quyết định liên quan đến sự phát triển lành mạnh của mình.

Được lớn lên an toàn và trở thành chính mình, được làm điều mình thích, được chấp nhận và cạnh bên những người mình thương yêu trong một cộng đồng bình đẳng... Đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là đích đến của hầu hết mỗi người. Quyền được hạnh phúc, vừa là quyền sẵn có, vừa là loại quyền mà phải đấu tranh mới sử dụng được. Hành trình trao quyền hạnh phúc cho chính bản thân, cho con cái, học trò... là một hành trình không đơn giản, nhưng bạn sẽ luôn có Đội ngũ WeGrow bên cạnh đồng hành.


WEGROW EDU - GIVE HAPPINESS A CHANCE